Инструкции и документи

Модел касов апараткратка инструкцияпълна инструкцияСТОРНО операции
DP-150
DP-25 MX
WP-50 MX
WP-500 X
Compact S
Compact M
Expert SX
B20 MSBW
B30

  • Заявка за касов апарат
  • Заявка за платежен терминал

  • Ценова листа касови апарати
  • Ценова листа договори за ФУ
  • Ценова листа поддръжка POS
  • Ценова листа сервизни у-ги

Контакт със сервизен специалист ТУК