Поверителност

За нас

Адресът на нашия сайт: https://kaserviz.bg

Коментари

Когато посетителите оставят коментари в сайта, ние събираме данните, показани във формуляра за коментари, както и IP адреса на посетителя и идентификатора на потребителския браузър, за да помогнат за откриването на спам.

Анонимен низ, базиран на имейл адреса ви (също наричан „хеш“), може да бъде предоставен на услугата Gravatar, за да бъде проверено дали я използвате. Политиката за поверителност на Gravatar е тук: https://automattic.com/privacy/. След като коментарът ви бъде одобрен, профилната ви снимка ще бъде видима публично към него.

Общ регламент за защита на личните данни

Декларирам, че се запознах с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2017/679 /ОРЗД/, Относно обработването на личните ми данни, с последна актуализация от 21.05.2018 г., (включваща, но неограничаваща се до данните и координатите на Администратора и ДЛЗД, целите и правното основание на обработването, получателите на данните, срока на съхранение, правата ми, като субект на данни, последиците от непредоставяне на данните и липсата на профилиране), съдържаща се на място при търговеца и на https://kaserviz.bg

Политика за защита на личните данни

Извършвайки дейността си, КАС-СОФИЯ ЕООД, ЗДДС No: BG206587688, със седалище и адрес на управление: гр. София-1632, бул.“Монтевидео“, бл.414, вх.6, партер обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни.

Този уебсайт https://kaserviz.bg (наричан по-долу “уебсайтът“) се притежава от КАС-СОФИЯ ЕООД и се управлява от Дружеството в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”).

Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права.
Ние не продаваме вашите данни на други дружества или лица. Предоставяне на Ваши лични данни, които сме получили по повод посещението на уебсайта, на трети лица може да стане само с Ваше съгласие. Тези данни са свързани с дейността на фирмата ни и също са в съотвествие с изискванията на НАРЕДБА № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Загл. изм. – ДВ, бр. 80 от 2018 г.)

С кого споделяме данните ви

Ако заявите смяна на паролата, вашият IP адрес ще бъде включен в имейла за извършване на смяната.

Колко дълго държим личните ви данни

Ако оставите коментар, коментарът и неговите метаданни се запазват за неопределено време. Това е така, за да можем автоматично да разпознаваме и одобряваме последващи ваши коментарите, вместо да ги задържаме в опашката за одобряване.

За потребители, които се регистрират на www.kaserviz.bg (ако има такива), съхраняваме и личната информация, която предоставят в потребителския си профил. Всички потребители могат да виждат, редактират или изтриват личната си информация по всяко време (с изключение на това, че не могат да променят потребителското си име). Администраторите на уебсайта могат да виждат и редактират тази информация.

Вашите права над личните ви данни

Ако имате профил в този сайт или сте оставяли коментари в него, можете да поискате да получите файл, съдържащ всички данни, които съхраняваме за вас, включително и данни, които сте ни предоставили. Също така можете да поискате да заличим личните данни, които съхраняваме за вас. Това обаче не включва данни, които сме задължени да съхраняваме с административни цели, за нуждите на сигурността на сайта, или по закон.

Къде се изпращат данните ви

Коментарите от посетителите могат да бъдат проверени чрез автоматична услуга за проверка за спам коментари.