You are here: Новини

Касови апарати София, най ниски цени !

Е-мейл Печат ПДФ

ЦЕНИ ЗА ПРЕРАБОТКА НА ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА СЪГЛАСНО ИЗМЕНЕНИЯТА НА НАРЕДБА H-18

  1. Цени за доработка на касови апарати DATECS

Модел

Цена за доработка без ДДС

Цена за доработка с ДДС

DP 05 KL

70.00 лв

84.00 лв.

DP 15 KL

70.00 лв

84.00 лв

DP 25 KL

70.00 лв

84.00 лв

DP 35 KL

70.00 лв

84.00 лв

DP 150 KL

70.00 лв

84.00 лв

DP 150 TKL

70.00 лв

84.00 лв

 

  1. Цени за доработка на фискални принтери DATECS

Модел

Цена за доработка без ДДС

Цена за доработка с ДДС

FP 705 KL

118.00 лв

141.60 лв.

FP 2000 KL

118.00 лв

240.00 лв.

FMP 10 KL

118.00 лв

240.00 лв.

FMP 350 KL

118.00 лв

141.60лв.

 

  1. Цена за замяна на модели* неподлежащи на доработка:

Клиент, който има модел: DP-55KL, DP-50KL, DP-500+KL, MP-55KL може да го замени с новите модели:

Модел

Цена без ДДС

Цена с ДДС

DP 150 KL

208.34 лв.

250.00 лв.

WP 150 KL

220.84 лв.

265.00 лв.

*Препоръчваме замяна и на модел DP-15 KL.

Цените за замяна в т.4 са валидни само до 31.03.2019г.

ЦЕНИ ЗА ДОРАБОТКА НА ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА TREMOL, СЪГЛАСНО ИЗМЕНЕНИЯТА НА НАРЕДБА H-18

Модел

Цена за доработка без ДДС

Цена за доработка с ДДС

TREMOL ZM KL

70.00 лв

84.00 лв.

TREMOL ZS KL

70.00 лв

84.00 лв

TREMOL SB KL за билети

НЯМА ДА СЕ ДОРАБОТВА

НЯМА ДА СЕ ДОРАБОТВА

TREMOL МB KL за билети

НЯМА ДА СЕ ДОРАБОТВА

НЯМА ДА СЕ ДОРАБОТВА

ЦЕНИ ЗА ДОРАБОТКА НА ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА Daisy, СЪГЛАСНО ИЗМЕНЕНИЯТА НА НАРЕДБА H-18

Модел

Цена за доработка без ДДС

Цена за доработка с ДДС

Compact S KL

80.00 лв

96.00 лв.

Compact M KL

80.00 лв

96.00 лв

Expert SX KL

80.00 лв

96.00 лв

Micro C-01 KL

80.00 лв

96.00 лв

Expert 01 KL 80.00 лв 96.00 лв

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Извадки от наредбата:

§ 71. (1) Лицата по чл. 3, с изключение на лицата, използващи ЕСФП и ИАСУТД, които са регистрирани по ЗДДС, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срока до 31 март 2019 г.

(3) Всички други лица по чл. 3, непопадащи в ал. 1 и 2, привеждат дейността си в съответствие с тази наредба в срок до 30 юни 2019 г.

(2) Производител/разпространител може да разпространява софтуер, който не отговаря на изискванията, определени в § 26, в срок до 31 март 2019 г.

§ 75. (1) Лицата по чл. 3, които са регистрирани по ЗДДС и използват софтуер за управление на продажби, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на § 28 в срок до 31 март 2019 г. Тези лица подават информацията съгласно приложение № 33 в срок до 31 май 2019 г.

(2) Лицата по чл. 3, които не са регистрирани по ЗДДС и използват софтуер за управление на продажби, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на § 28 в срок до 30 юни 2019 г. Тези лица подават информацията съгласно приложение № 33 в срок до 31 август 2019 г.

(3) За лица по чл. 3, които започват дейността си след влизане в сила на § 28, се допуска да извършват регистриране и отчитане на продажби по досегашния ред до изтичане на сроковете по ал. 1 и 2.

 

Източник: www.minfin.bg Министерство на финансите на РБ; Държавен вестник.

 

ИНФОРМАЦИОНЕН РЕГИСТЪР НА ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА ПОДЛЕЖАЩИ НА ДОРАБОТКА