You are here: ФУВАС

Касови апарати София, най ниски цени !

Ка Сервиз - Касови апарати , Електронни везни
Е-мейл Печат ПДФ

 

ДЕАКТИВИРАНЕ НА SIM КАРТИ

 

Гратисният срок за плащането на абонамента за SIM от клиента към сервиза е 15 (петнадесет ) календарни дни от датата на изтичане на договора.След изтичането му, GPRS сигнала на SIM картата се прекъсва от фирмата производител на ФУ. В случаите, когато клиентът подновява абонамент след просрочване на 15 дневният гратисен период, дължи допълнителна такса в размер на 9.00 лева с включен ДДС.

Всички просрочени карти (без подновени договори) се деактивират автоматично от фирмата производител.Карти за спиране се подават от сервиза само в случаите, когато е откраднато фискалното у-во и сервизът е получил протокол за кражбата от полицията.

 

РЕАКТИВИРАНЕ НА SIM КАРТИ


Реактивиране (пускане) на спрените SIM карти се извършва по сигнал на сервиза след изпращането на email към фирмата производител. Пускането на картите се извършва в срок от 24 часа в работни дни.Подновяването на договора трябва да се извърши в срок от 24 часа от пускането на картата, тъй като след този срок тя отново ще бъде деактивирана.

 


Справки и допълнителна информация на телефон 0888-252-938.