You are here: Документи Кратки инструкции за работа

Касови апарати София, най ниски цени !

Ка Сервиз - Касови апарати , Електронни везни

Кратки инструкции

1.  Кратка инструкция за работа с касови апарати Datecs **. (pdf)    ИЗТЕГЛИ

2.  Кратка инструкция за работа с касов апарат Daisy eXpert-01 . (pdf)    ИЗТЕГЛИ

3.  Кратка инструкция за работа с касов апарат Daisy Micro-C KL. (pdf)    ИЗТЕГЛИ

4.  Кратка инструкция за работа с касов апарат ZIT-B20MSBW. (pdf)    ИЗТЕГЛИ

5.  Кратка инструкция за работа с касов апарат ZIT-B30. (pdf)    ИЗТЕГЛИ

5.  Кратка инструкция за работа с касов апарат Copmpact-S. (pdf)    ИЗТЕГЛИ

5.  Кратка инструкция за работа с касов апарат Compact-M. (pdf)    ИЗТЕГЛИ


СЛУЖЕБНО ВЪВЕЖДАНЕ И ИЗВЕЖДАНЕ НА СУМИ ОТ КАСОВ АПАРАТ

Наредба Н-18

Чл. 33.  (1)  Извън случаите на продажби всяка промяна на касовата наличност (начална сума, въвеждане и извеждане на пари във и извън касата) на ФУ се регистрира във ФУ чрез операциите "служебно въведени" или "служебно изведени" суми.
(2) За фискалните устройства, които не притежават операциите по ал. 1, в книгата за дневните финансови отчети се отбелязва всяка промяна на касовата наличност (начална сума, въвеждане и извеждане на пари във и извън касата) в момента на извършването й с точност до минута.